Nieuwsbrief

Gasunie presenteert concept `Virtual Power Plant` voor een maximaal duurzame energiehuishouding

Tijdens een persconferentie i.v.m. de verschijning van het Jaarverslag 2003, heeft hoofddirecteur George Verberg van Gasunie het concept van de `Virtual Power Plant` gepresenteerd. Dit concept is gebaseerd op een micro- of mini-warmtekrachtinstallatie, die is ontwikkeld door Gasunie Research. Daarmee kan straks ook in huishoudens stroom worden opgewekt, waardoor een grote besparing op energiekosten mag worden verwacht. De eerste prototypes zijn getest en naar verwachting zullen er in 2005 enkele honderden in Nederland worden geplaatst.

De geplaatste units kunnen op afstand centraal worden gestuurd, waardoor er feitelijk sprake is van een `virtual power plant`, een virtuele elektriciteitscentrale.
Met deze installatie wordt:
- een hoge efficiency bereikt;
- de CO2-emissies verlaagd;
- betrouwbaarheid en flexibiliteit van de energievoorziening verbeterd;
- de toekomstige realisatie van een op waterstof gebaseerd energiehuishouding gestimuleerd.

George Verberg zei hooggespannen verwachtingen te hebben van de `virtual power plant` en schatte dat een omvangrijke marktpenetratie zo`n 5 tot 10 jaar zou duren.

Demonstratie van de eerste honderd microWK-systemen in de praktijk.

Het gelijktijdig opwekken en gebruiken van warmte en elektriciteit (WarmteKrachtKoppeling, WKK) betekent een optimale inzet van fossiele brandstoffen. Zowel in de industrie, de tuinbouw als in de utiliteit wordt deze techniek, voornamelijk met aardgas als brandstof, reeds toegepast. Nieuw is dit voor individuele huishoudens, warmte voor zowel verwarming als warm tapwater en elektriciteit voor verlichting en apparatuur. Deze kleine WKK`s worden microWK genoemd en gebruiken aardgas als brandstof. Met microWK (als decentrale elektriciteitsproductie) kan de opwekking van elektriciteit ten opzichte van centrale productie worden verduurzaamd. Omdat de vraag naar elektriciteit en de warmte niet altijd gelijktijdig is zal warmte in een boiler worden opgeslagen en zal regelmatig elektriciteit worden teruggeleverd aan het net. Daarmee zullen gas- en elektriciteitsnetten in de toekomst uitwisselingsnetten worden.
Verschillende opwektechnieken zijn mogelijk zoals:
- De Otto-motor
- Stirlingmotor
- Stoommachine en
- Brandstofcel

De Gasunie heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht aan deze verschillende opwektechnieken. De Stirlingmotor is thans zover doorontwikkeld dat een eerste demonstratie met 100 microWK-systemen in de praktijk in samenwerking met energiedistribu-tiebedrijven op korte termijn kan plaatsvinden. Deze demonstratie van microWK moet betrokken partijen informatie verschaffen over o.a. de inpasbaarheid van deze nieuwe gastoepassing in individuele woningen. Verdere doorontwikkeling van microWK zal uiteindelijk betekenen dat deze techniek volledig wordt geïntegreerd in de HR-combiketel. Dat betekent in de nabije toekomst het opwekken van HR-stroom en HR-warmte in de woning met aardgas. Omdat aardgas van alle fossiele brandstoffen verreweg de schoonste is (laagste CO2-uitstoot) en de opwekking van warmte en kracht op HR-niveau alleen met aardgas kan plaatsvinden wordt aardgas als transitiebrandstof gezien op weg naar een maximaal duurzame energiehuishouding.

Hoe werkt de thuiscentrale?

Het werkingsprincipe van de Thuiscentrale is heel eenvoudig. In de centrale zit niet alleen een gewone HR-ketel, maar ook een kleine motor die op aardgas draait. Deze drijft een dynamo aan die elektriciteit levert. Als uw Thuiscentrale wordt ingeschakeld om elektriciteit te produceren, komt er warmte vrij. Deze wordt opgeslagen in een boiler voor warm water of direct gebruikt voor de verwarming van uw woning. Wordt uw Thuiscentrale ingeschakeld om warmte te produceren, bijvoorbeeld voor de cv of voor de douche, dan wordt tevens elektriciteit opgewekt. Deze wordt zoveel mogelijk in uw woning gebruikt. Wordt er meer elektriciteit opgewekt dan nodig is, dan wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daar zal een vergoeding tegenover staan. Is uw warmtevraag hoger dan wat de aardgasmotor produceert, dan springt de ingebouwd HR-ketel even bij. De Thuiscentrale werkt nu nog op aardgas. In de toekomst kan de samenstelling van het aardgas worden aangepast, bijvoorbeeld door biogas bij te mengen. In de verre toekomst kan de centrale mogelijk zelfs werken op waterstof. Hoe meer duurzame brandstoffen worden gebruikt, hoe duurzamer de Thuiscentrale uiteindelijk wordt.