Zonne-energie

Er zijn verschillende motieven om aan zonne-energie te werken en te streven naar grootschalig gebruik. Die zijn voor de twee hoofdvormen van zonne-energie (zonnestroom en zonnewarmte) grotendeels gelijk, maar op deze plaats hebben we het vooral over zonnestroom. Kort samengevat zijn de belangrijkste:
  • Zonne-energie is een onuitputtelijke ("hernieuwbare") bron van energie;
  • Zonne-energie, mits goed ontworpen en gebouwd, is milieuvriendelijk;
  • Zonne-energie heeft mondiaal een enorm potentieel (d.w.z. de hoeveelheid zonne-energie die we zouden kunnen oogsten is heel groot);
  • Zonne-energie is op vrijwel alle plaatsen op aarde toepasbaar;
  • Zonne-energie kan op velerlei manieren worden gebruikt: van hele kleine systemen op afgelegen plaatsen, via systemen op daken van huizen tot grote zonnecentrales en meer;
  • Zonne-energie is multifunctioneel: bijvoorbeeld bouwelement en energiebron tegelijk;
  • Zonne-energie is bij uitstek geschikt om "energie-op-maat" te leveren en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen;
  • Alles bij elkaar is zonne-energie een duurzame energiebron bij uitstek.
Na het lezen van deze lijst zult u zich afvragen waarom zonne-energie nog niet een groot deel van onze energiebehoefte dekt. Enerzijds komt dat omdat de kosten voor het opwekken van zonnestroom nog aanzienlijk hoger zijn dan die van stroom uit gas- of kolengestookte centrales. Om de kosten te verlagen moeten we in de eerste plaats zoveel mogelijk zonne-energie gaan gebruiken, want dan ontstaan belangrijke schaalvoordelen bij productie en installatie. Pas dan komen we uit de vicieuze cirkel van hoge prijzen en een kleine omzet. Verder moeten we de technologie natuurlijk verder verbeteren en vernieuwen. Anderzijds vraagt het opwekken van energie met behulp van heel veel, relatief kleine eenheden die bovendien nog een wisselende opbrengst hebben (afhankelijk van de zon) natuurlijk een totaal andere aanpak dan we nu kennen. De overschakeling (of liever: de verschuiving naar duurzame energiebronnen) kan alleen geleidelijk verlopen en is geen kwestie van jaren, maar van decennia. Denk eerder aan 50-100 jaar dan aan 10 jaar.

Kortom: zonne-energie draagt een grote belofte in zich en om die waar te maken moeten we niet wachten op de technologie van (over)morgen, maar nu een begin maken met het gebruik.

(Bron: Energieonderzoek Centrum Nederland)